Ewangelia na 28 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2022 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem:

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:

«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Komentarz do Ewangelii na 28 grudnia

Mędrcy odwiedzili Heroda. Opowiedzieli mu o tym, co wydarzyło się w Betlejem. Odwiedzili również Józefa, Maryję i Jezusa. Spełniło się pragnienie ich serc, które obudziła Gwiazda. Wsparli Świętą Rodzinę materialnie oraz dobrym słowem. Jakim mędrcem jesteś? Opowiadasz o Mesjaszu? Wspierasz tych, którzy tego potrzebują?

Po odwiedzinach mędrców Herod czuł się zawiedziony. Wpadł w straszny gniew. Kazał zabijać. Józef po odwiedzinach anioła czuł się przynaglony, by ratować Jezusa i Maryję. Jak czujesz się po spotkaniach świątecznych? Zmotywowany do działania jak Józef? Czy zawiedziony i rozgniewany jak Herod?

Bóg daje nam natchnienia przez innych ludzi, aniołów, wydarzenia z historii naszego życia, sny, zjawiska naturalne takie jak kometa czy przez narodziny Swego Syna, Jezusa. W odczytywaniu natchnień Bożych obowiązuje prawo perspektywy. Dopiero z perspektywy czasu można ocenić prawdziwość, znaczenie i owoce natchnień. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zatrzymaj się nad swoimi natchnieniami z ostatnich dni. Jezu, powierzam Ci wszystkie świąteczne spotkania i natchnienia. Te, które mnie motywują do działania. Oddaję Ci również to, co mnie zawiodło, rozgniewało. Otwieraj mnie na Twoje natchnienia i pomóż mi podążać za nimi.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *