Ewangelia na 1 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2022 wg św. Łukasza 5, 1-11 z komentarzem: Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2022 wg św. Łukasza 4, 38-44 z komentarzem: Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2022 wg św. Łukasza 4, 31-37 z komentarzem: Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2022 wg św. Marka 6, 17-29 z komentarzem: Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2022 wg św. Łukasza 14, 1. 7-14 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2022 wg św. Mateusza 25, 14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.08.2022 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.08.2022 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2022 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.08.2022 wg św. Mateusza 23, 23-26 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy […]
Czytaj dalej…