Ewangelia na 28 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2022 wg św. Łukasza 14, 1. 7-14 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Komentarz do Ewangelii na 28 sierpnia

Jezus reaguje, gdy widzi, że uczestnicy posiłku wybierają sobie pierwsze miejsca. W codziennych sytuacjach spontaniczny wybór miejsca zdradza wiele o człowieku. Ujawnia pewność siebie albo zakłopotanie, troskę o innych albo o siebie, chęć przewodzenia albo wycofanie. Jakie miejsca zazwyczaj wybierasz? Co mówią o tobie te wybory?

„Gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu”. Szczęście wymaga umiejętności ograniczenia niektórych potrzeb, które nas ogłuszają. Wtedy możemy zobaczyć, że „mniej to więcej”, i docenić to, co otrzymaliśmy. Jakich swoich potrzeb nie musisz spełnić, chociaż możesz?

„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Całe stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, który wyznacza mu miejsce w świecie. Słuchając przypowieści jeszcze raz, zastanów się, do jakiego miejsca zaprasza cię Bóg w najbliższych godzinach? Na zakończenie przypatrz się jeszcze raz miejscu, w którym się znajdujesz. Spójrz też na to, do którego za chwilę się udasz. Podziękuj Panu za te miejsca, w których cię postawił, i za te, do których jeszcze cię zaprosi.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *