Ewangelia na 4 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.07.2022 wg św. Mateusza 9, 18-26 z komentarzem: Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.07.2022 wg św. Łukasza 10, 1-12. 17-20 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.07.2022 wg św. Mateusza 9, 14-17 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.07.2022 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2022 wg św. Mateusza 9, 1-8 z komentarzem: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.06.2022 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.06.2022 wg św. Mateusza 8, 23-27 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!” A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi […]
Czytaj dalej…