Ewangelia na 29 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.06.2022 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Komentarz do Ewangelii na 29 czerwca

Już w czasach Jezusa jedni uważali Go za proroka, inni za wichrzyciela, który łamie prawo religijne, jeszcze inni chcieli w Nim widzieć politycznego przywódcę. Dzisiaj również na pytanie: Kim jest Jezus? można usłyszeć wiele odpowiedzi. Dla Szymona Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, To nie wiedza, intelekt czy doświadczenie pozwoliły mu rozpoznać kim jest Jezus. To sam Bóg mu o tym powiedział. Szymon zostaje nazwany błogosławionym, bo potrafił ten Boży głos rozpoznać. Czy umiesz słuchać głosu Boga, który mówi w twoim sercu?

Szymon, który słuchał Bożego głosu, będzie się nazywał Petrus, skała, na tej skale jest zbudowany kościół. Skała, opoka, oznacza mocny, pewny fundament, który przetrwa każdą dziejową burzę. Jezus obiecuje, że nawet bramy piekielne go nie przemogą.

Oczywiście jedyną najmocniejszą skałą jest sam Bóg. Tak właśnie – „skałą i zbawieniem” – nazywają Go psalmy. Jednak Boże Królestwo, kościół, budowane jest również na nas, na Piotrze, jego następcach, na wszystkich, którzy słuchają Jego głosu, a więc także na tobie. Kim jest dla ciebie Jezus? Czy zadajesz sobie to pytanie? Jak na nie odpowiesz? On nie ukrywa tego kim jest, a poznanie tej prawdy to błogosławieństwo.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *