Ewangelia na 2 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2020 wg św. Mateusza J 19, 25-27 z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2020 wg św. Mateusza J 6, 52-59 z komentarzem: Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2020 wg św. Mateusza J 6, 44-51 z komentarzem: Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2020 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2020 wg św. Jana 6, 30-35 z komentarzem: W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2020 wg św. Jana 6, 22-29 z komentarzem: Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2020 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł […]
Czytaj dalej…