Ewangelia na 20 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.07.2019 wg św. Mateusza 12, 14-21 z komentarzem: Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.07.2019 wg św. Mateusza 12, 1-8 z komentarzem: Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.07.2019 wg św. Mateusza 11 ,28-30 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.07.2019 wg św. Mateusza 11, 25-27 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.07.2019 wg św. Mateusza 11, 20-24 z komentarzem: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.07.2019 wg św. Mateusza 10, 34-11,1 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; «i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy». Kto kocha ojca lub matkę […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.07.2019 wg św. Łukasza 10, 25-37 z komentarzem: Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.07.2019 wg św. Mateusza 10, 24-33 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.07.2019 wg św. Mateusza 10, 16-23 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.07.2019 wg św. Mateusza 19, 27-29 z komentarzem: Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu […]
Czytaj dalej…