Ewangelia na 30 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2019 wg św. Mateusza 13, 36-43 z komentarzem:

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”.

On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”.

Komentarz do Ewangelii na 30 lipca:

Jezus, tłumacząc przypowieść o siewcy, nazywa nas – swoich uczniów – dobrym nasieniem posianym na roli świata. To nie tylko komplement, ale i zaproszenie do wzrostu i wydania wielkiego owocu. Przyjrzyj się swoim pragnieniom i zadaj sobie pytanie: jaki wspaniały owoc chcesz wydać w życiu? Co chcesz uczynić dla Pana?

Jesteś nasieniem, które sam Chrystus umieścił w świecie. Co więcej, On jest tym, który chce to nasienie pielęgnować i dawać mu wzrost. Czy pozwalasz Jezusowi współpracować przy twoim osobistym wzroście? Jak często w codziennych sprawach pytasz Go o właściwy kierunek?

Słuchając jeszcze raz słów Ewangelii, wyobraź sobie, że jesteś małą roślinką. Zobacz dłonie Chrystusa, które delikatnie zajmują się tobą, aby zapewnić ci jak najlepsze warunki i uczynić z ciebie coś naprawdę wspaniałego. Spróbuj wyczuć ich ciepło i dotyk. Możesz teraz własnymi słowami złożyć się w dłonie Chrystusa, aby mógł cię kształtować tak, jak tego chce. Jeżeli jednak nie czujesz się jeszcze na to gotowy, porozmawiaj z Nim o tym, co dzieje się teraz w twoim sercu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *