Ewangelia na 18 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2019 wg św. Marka 8, 11-13 z komentarzem: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». A zostawiwszy ich, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2019 wg św. Łukasza 6, 17. 20-26 z komentarzem: Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.02.2019 wg św. Marka 7, 31-37 z komentarzem: Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.02.2019 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.02.2019 wg św. Marka 7, 14-23 z komentarzem: Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.02.2019 wg św. Marka 7, 1-13 z komentarzem: U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.02.2019 wg św. Marka 6, 53-56 z komentarzem: Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.02.2019 wg św. Łukasza 5, 1-11 z komentarzem: Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.02.2019 wg św. Marka 6, 30-34 z komentarzem: Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią […]
Czytaj dalej…