Ewangelia na 23 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2019 wg św. Marka 9, 2-13 z komentarzem:

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

Komentarz do Ewangelii na 23 lutego:

Jezus wybrał trzech spośród swoich uczniów. Dlaczego akurat tych – nie wiemy. Czym sobie zasłużyli? Niczym! Nieco dalej w Ewangelii św. Marka czytamy, że posprzeczali się między sobą o pierwszeństwo. Widać, że byli zwykłymi, słabymi ludźmi. Doświadczyli jednak ogromnej łaski – spotkali Boga takiego, jaki jest naprawdę. Łaska zawsze pochodzi od Boga i zawsze jest darmowa. Spójrz na swoją relację z Nim – jak duże wysiłki wciąż czynisz, by zasłużyć na tę łaskę i Jego miłość?

Gdy uczniowie szli z Jezusem na wysoką górę, nie wiedzieli, co ich tam spotka. Podczas Przemienienia byli tak zaskoczeni, że nie mieli pojęcia, co mówić. A gdyby teraz Jezus ciebie zaprosił do takiego mistycznego spotkania, gdyby stanął przed tobą – co byś Mu powiedział?

Uczniów osłonił obłok – w Biblii symbol szczególnej obecności Boga. Usłyszeli też głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Spotkanie z Bogiem na modlitwie zawsze jest czasem, kiedy możesz doświadczyć, że On jest z tobą, przy tobie i w tobie. Może właśnie dziś jesteś zaproszony do modlitewnego słuchania? Każda modlitwa może być dla ciebie takim zadziwiającym spotkaniem z Bogiem. Podziękuj Mu za to dzisiejsze i poproś, by przemieniło cię tu i teraz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *