Ewangelia na 27 lutego 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2019 wg św. Marka 9, 38-40 z komentarzem:

Apostoł Jan rzekł do Jezusa:

«Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Komentarz do Ewangelii na 27 lutego:

Co mogło być motywem postępowania Jana? Niepokój o czystość wiary? Troska o monopol na prawdę? Czasem odzywa się w nas instynkt, który każe dzielić ludzi na swoich i wrogów. Nieraz wrogiem zostaje po prostu ktoś, kogo nie znamy, kto nie “chodzi z nami”. Kto był albo jest twoim wrogiem? Jak do tego doszło?

Jezus mówi, że kto się na Niego powołuje, raczej nie będzie źle mówił o Nim. Bóg nie ogranicza swojej obecności i działania do jakiś określonych grup ludzi. On jest i działa wszędzie tam, gdzie ludzie mają otwarte serce i duchowe pragnienia. Jezus jest tego świadomy, dlatego wyjaśnia wątpliwości i podtrzymuje najmniejsze nawet dobro. Jakie uczucia wywołuje w tobie ta Boża delikatność?

Jedyną misją Apostołów i twoją jest głoszenie Dobrej Nowiny na wszelkie sposoby. Jedynym sukcesem tej misji jest całkowite powierzenie się dobremu Ojcu. Wszelkie nasze działania zbliżają do celu, o ile nie potykamy się na tej drodze o zazdrość, nieufność lub poczucie obcości. Słuchając ponownie słów Ewangelii, kontempluj Jezusa, który łączy owce z różnych owczarni. Panie Jezu, przyjmij wszystkie moje lęki, pretensje, a także chęć bycia postrzeganym lepiej niż inni. Daj mi łaskę budowania wspólnoty Kościoła wyłącznie dla Twojej chwały.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *