Ewangelia na 16 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.07.2018 wg św. Mateusza 10, 34 – 11,1 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”. Kto kocha ojca […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.07.2018 wg św. Marka 6, 7-13 z komentarzem: Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.07.2018 wg św. Mateusza 10, 24-33 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.07.2018 wg św. Mateusza 10, 16-23 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.07.2018 wg św. Mateusza 10, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.07.2018 wg św. Mateusza 19, 27-29 z komentarzem: Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.07.2018 wg św. Mateusza 9, 32-38 z komentarzem: Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!». Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy». Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.07.2018 wg św. Mateusza 9, 18-26 z komentarzem: Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.07.2018 wg św. Marka 6, 1-6 z komentarzem: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 7 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.07.2018 wg św. Mateusza 9, 14-17 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy […]
Czytaj dalej…