Ewangelia na 4 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.08.2018 wg św. Mateusza 14, 1-12 z komentarzem: W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.08.2018 wg św. Mateusza 13, 54-58 z komentarzem: Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.08.2018 wg św. Mateusza 13, 47-53 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.08.2018 wg św. Mateusza 13, 44-46 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.07.2018 wg św. Mateusza 13, 36-43 z komentarzem: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2018 wg św. Mateusza 13, 31-35 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.07.2018 wg św. Jana 6, 1-15 z komentarzem: Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.07.2018 wg św. Mateusza 13, 24-30 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.07.2018 wg św. Mateusza 13, 18-23 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów:„Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.07.2018 wg św. Mateusza 13, 16-17 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. Komentarz […]
Czytaj dalej…