Ewangelia na 22 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2017 wg św. Jana 15, 26-27. 16, 1-4a z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2017 wg św. Jana 14, 15-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.05.2017 wg św. Jana 15, 18-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.05.2017 wg św. Jana 15, 12-17 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.05.2017 wg św. Jana 15, 9-11 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.05.2017 wg św. Jana 15, 1-8 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.05.2017 wg św. Jana 14, 21-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.05.2017 wg św. Jana 14, 1-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.05.2017 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie […]
Czytaj dalej…