Ewangelia na 16 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.05.2017 wg św. Jana 17, 20-26 z komentarzem:

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Komentarz do Ewangelii 16 maja:

Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas jednocześnie ogromnym darem, jak i ważnym zadaniem. Chrystus mówi, że jesteśmy przeznaczeni do jedności z Bogiem, że jest to cel naszego życia. Słyszymy jednak, że do wspólnej chwały przeznaczeni są także ci, którzy nawrócą się dzięki przykładowi naszego życia. Czy potrafię żyć tak, aby ktoś, kto nie zna Jezusa, chciał wejść z Nim w relację?

Jezus modli się do Ojca, przedstawiając Mu swoje najgłębsze prośby. Relacja Ojca i Syna jest oparta na ogromnej miłości. Jest otwarta na obecność, nie zamyka się na własnych korzyściach. Czy potrafię troszczyć się o innych, także modlitewnie? Czy mam w sobie na tyle miłości, aby szczerze modlić się za swoich bliskich?

Spróbuj poczuć bliskość Jezusa, który pragnie, aby miłość na nowo ogarniała twoje serce. Pragnienie Jezusa, aby każdy człowiek mógł prawdziwie poznać Boga, jest życzeniem prawdziwej miłości. Nic ani nikt inny poza Bogiem nie jest w stanie zapełnić pustki, którą człowiek w sobie nosi. Pozwól Jezusowi objawiać na nowo imię Boga, aby prawdziwa miłość mogła zagościć w twoim życiu. Panie, prosimy Cię, napełniaj nasze serca Twoją obecnością. Spraw, abyśmy zawsze ufali Twojej obietnicy wobec naszego życia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *