Ewangelia na 18 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.05.2017 wg św. Jana 15, 9-11 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Komentarz do Ewangelii 18 maja:

Nie doświadczywszy miłości, bycia ważnym dla kogoś, trudno przekazywać miłość innym. „Ja ciebie umiłowałem” mówi Jezus. To jest podstawa, to jest fundament twojego życia! By móc kochać innych, najpierw musisz przyjąć miłość Boga do ciebie.

Dopiero na podstawie tego, że jesteś kochany, możesz podjąć wyzwanie, jakie niesie ze sobą bycie chrześcijaninem. Jezus mówi: „Wytrwaj w mojej miłości”, czyli ponieś trud bycia z Nim. Zachowywać przykazania nie jest łatwo, ale to wyraz miłości do Boga.

Jezus pokazuje ważną rzecz, mianowicie to, że życie zgodne z sumieniem, z wyznawanymi zasadami, rodzi pokój i radość. To grzech, łamanie zasad, powoduje smutek. Zachowaj przykazania, a radość będzie w tobie. Prawdziwa miłość kocha, ale i wymaga. Taki był Jezus, gdy żył: kochał i wymagał. On zaprasza cię do wypełniania przykazań, ale najpierw chce, żebyś doświadczył, że cię kocha.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *