Ewangelia na 24 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2017 wg św. Marka 12, 28b-34 z komentarzem: Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2017 wg św. Łukasza 11, 14-23 z komentarzem: Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2017 wg św. Mateusza 5, 17-19 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2017 wg św. Mateusza 18, 21-35 z komentarzem: Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2017 wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24a z komentarzem: Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.03.2017 wg św. Jana 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 z komentarzem: Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2017 wg św. Łukasza 15, 1-3. 11-32 z komentarzem: Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2017 wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.03.2017 wg św. Łukasza 16, 19-31 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2017 wg św. Mateusza 20, 17-28 z komentarzem: Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; […]
Czytaj dalej…