Ewangelia na 18 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2017 wg św. Łukasza 15, 1-3. 11-32 z komentarzem:

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”».

Komentarz do Ewangelii 18 marca:

Ojciec pozwala na odejście młodszego syna i później czeka na jego powrót. Podobnie Bóg daje człowiekowi wolność i łaskę Odkupienia. Znajdź w swej pamięci momenty, w których powracałeś do Boga. Zauważ, że On zawsze na ciebie czekał.

Stosunek Ojca do starszego syna jest taki sam jak do młodszego. Również starszy syn posiada wolność w dysponowaniu bogactwem, choć o tym zapomina. Ojciec z taką samą miłością czeka na zmianę myślenia starszego syna, z jaką czekał na powrót młodszego. W momentach, w których czujesz, że wiara staje się dla ciebie ciężarem, Bóg przypomina ci o twojej wolności i jest cierpliwy, gdy Go oskarżasz.

Prawdą o miłosiernym Ojcu jest to, że zawsze ma dla nas szansę ocalenia. Gdy tylko mówimy Bogu „tak”, On jest jak Ojciec, który wybiega nam na spotkanie. Gdy zmęczeni posłuszeństwem wobec Niego, zaczynamy Go winić za pustkę w naszym życiu, On z cierpliwością poprowadzi z nami rozmowę, która pozwoli nam dojrzeć.

Proś Pana o doświadczenie swojej wolności i chęć powrotu do jedności z Nim. Jego miłość do ciebie jest stała i nieskończona.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *