Biblia Tysiąclecia PDF – Pismo Święte online

Biblia Tysiąclecia PDF online. Jak mawiał św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”. My jako wierzący chrześcijanie uważamy, że Pismo Święte czyli Biblia, jest natchnionym przez Ducha Świętego i nieomylnym Słowem Bożym, oraz że stanowi ono jedyną i najważniejszą w życiu człowieka normę wiary i życia. 
Czytaj dalej…