Biblia Tysiąclecia PDF – Pismo Święte online

Biblia Tysiąclecia PDF online. Jak mawiał św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”. My jako wierzący chrześcijanie uważamy, że Pismo Święte czyli Biblia, jest natchnionym przez Ducha Świętego i nieomylnym Słowem Bożym, oraz że stanowi ono jedyną i najważniejszą w życiu człowieka normę wiary i życia. 
Czytaj dalej…

 

Czytanie na dziś o miłości Bożej

Czytanie na dziś (1 Jana 4; 7-12): „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli […]
Czytaj dalej…

 

Dlaczego świat wygląda jak wygląda?

Pewien człowiek zwany Chrześcijaninem, leżąc pod drzewem zaczął rozmyślać i mówił sobie: „Nie wierzę, że wszystko dzieje się według woli Bożej.”  Bardzo chciał poznać Bożą drogę, dlaczego świat wygląda jak wygląda. Wciąż rozmyślając nad tym prosił Boga o odpowiedź. Zapadł w głęboki sen i wtem stanął przy nim anioł i powiedział:
Czytaj dalej…