2 Przykazania MIŁOŚCI

2 przykazania miłości, które jak podaje nam Ewangelia, Jezus Chrystus ustanowił jako najważniejsze z wszystkich przykazań, mówiąc że to w nich doskonale wypełnia się całe prawo i prorocy.

Wspominane 2 przykazania miłości dotyczą przede wszystkim bezwzględnej miłości do Boga oraz miłości do bliźniego – czyli do wszystkich ludzi.

Na tych to właśnie przykazaniach, opiera się cały dekalog i wszystkie przykazania Kościoła Katolickiego.

2 przykazania miłości:

  1. Kochaj Pana Boga twego – z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
  2. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.

Jezus Chrystus według ewangelii, zapytany przez jednego z uczonych w piśmie: „[…] które z przykazań Bożych jest najważniejsze?” w odpowiedzi, wymienia nam 2 przykazania miłości odpowiadając, że najważniejsze przykazanie to: „Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całego ducha swego, i ze wszystkich sił swoich, a drugie  zaraz po nim : będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *