Ewangelia na 2 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2024 (J 20,11-18) z komentarzem: Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano Pana […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2024 (Mt 28,8-15) z komentarzem: Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2024 (J 20,1-9) z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2024 (J 13,1-15) z komentarzem: Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.03.2024 (Mt 26,14-25) z komentarzem: Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?” A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.03.2024 (J 13,21-33.36-38) z komentarzem: W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2024 (J 12,1-11) z komentarzem: Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2024 (Mk 14,1-9 – fragment z Ewangelii dnia) z komentarzem: Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępem ująć i zabić. Lecz mówili: Tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2024 (J 11,45-57) z komentarzem: Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: „Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2024 (J 10,31-42) z komentarzem: Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz […]
Czytaj dalej…