Ewangelia na 23 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2021 wg św. Jana 8, 21-30 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Mówili więc Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?” A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2021 wg św. Jana 8, 1-11 z komentarzem: Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2021 wg św. Jana 12, 20-33 z komentarzem: Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2021 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem: Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.03.2021 wg św. Mateusza 1,16.18-21.24A z komentarzem: Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2021 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.03.2021 wg św. Jana 5, 17-30 z komentarzem: Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.03.2021 wg św. Jana 5, 1-16 z komentarzem: Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.03.2021 wg św. Jana 4, 43-54 z komentarzem: Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.03.2021 wg św. Jana 3, 14-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, […]
Czytaj dalej…