Ewangelia na 2 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2021 wg św. Jana 18, 1-40. 19, 1-42 z komentarzem: Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 kwietnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2021 wg św. Jana 13, 1-15 z komentarzem: Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2021 wg św. Mateusz 26, 14-25 z komentarzem: Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?” A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.03.2021 wg św. Jana 13, 21-33. 36-38 z komentarzem: W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.03.2021 wg św. Jana 12, 1-11 z komentarzem: Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2021 wg św. Jana 12, 12-16 z komentarzem: Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, oraz: „Król Izraela!” A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: „Nie bój się, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.03.2021 wg św. Jana 11, 45-57 z komentarzem: Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: „Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.03.2021 wg św. Jana 10, 31-42 z komentarzem: Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2021 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2021 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”„ Odpowiedział […]
Czytaj dalej…