Ewangelia na 18 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2021 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo.

Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie.

Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?”

Komentarz do Ewangelii na 18 marca:

Jezus przemawiając do Żydów, daje im jasno do zrozumienia, że jest Synem Boga. Przemawiają za tym świadectwa zawarte w pismach, które Żydzi dobrze znali, jak i świadectwo Jana Chrzciciela. Jezus jednak koncentruje ich uwagę na tym, czego On sam dokonuje. Jego dzieła świadczą o tym, że jest posłany przez samego Ojca. Czy na co dzień dostrzegasz sytuacje, w których działa Bóg? Co one mogą powiedzieć ci o Nim?

Świadectwo zawarte w Pismach nie wystarcza. Zapowiedzi Mesjasza w Starym Testamencie stanowiły powszechną wiarę Żydów, jednak nie byli w stanie odnieść ich do osoby Jezusa. Dopiero wiara w to, że Jezus jest Mesjaszem, oddaje pełny sens Pism. W jaki sposób przyjmujesz świadectwo zawarte w pismach? Kim dla ciebie jest Jezus?

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są wydarzeniami nieporównywalnymi do jakiegokolwiek ludzkiego wyczynu. Oddając Mu swoje codzienne troski, trudy i cierpienia, możesz doświadczyć, w jaki sposób On nadaje temu sens. On jest tym, który daje życie wieczne. Wsłuchując się w świadectwo zawarte w słowach Ewangelii, zastanów się, w jaki sposób dziś możesz zjednoczyć swój bagaż doświadczeń z Jego ofiarą krzyża. Opowiedz Jezusowi o swoich troskach. Pozwól, aby mógł w twoim życiu dokonać niesamowitych dzieł, które będą dla innych świadectwem Bożej obecności.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *