Ewangelia na 19 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.02.2021 wg św. Mateusz 9, 14-15 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2021 wg św. Łukasza 9, 22-25 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2021 wg św. Mateusza 6, 1-6.16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.02.2021 wg św. Marka 8, 14-21 z komentarzem: Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!” A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.02.2021 wg św. Marka 8, 11-13 z komentarzem: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: „Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”. A zostawiwszy ich, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.02.2021 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem: Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.02.2021 wg św. Marka 7, 31-37 z komentarzem: Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.02.2021 wg św. Marka 7, 24-30 z komentarzem: Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.02.2021 wg św. Marka 7, 14-23 z komentarzem: Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj […]
Czytaj dalej…