Ewangelia na 10 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.02.2021 wg św. Marka 7, 14-23 z komentarzem:

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:

„Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz”.

Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Komentarz do Ewangelii na 10 lutego:

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca do słuchania, która prowadzi do zrozumienia. On zna i rozumie nas najlepiej. Chce, żebyś zobaczył, co kryje się za twoimi pragnieniami oraz wyborami, co może oddziaływać na twoje myśli i czynić je nieczystymi. Zastanów się, co najczęściej kształtuje twoje myślenie?

Jezus jest cierpliwy. Tłumaczy i wyjaśnia sens przypowieści. Pokazuje, że to, co przychodzi z zewnątrz jest dobre. Najbardziej niejednoznaczne jest wnętrze człowieka, jego intencje, pobudki, deklaracje. Czy przeczuwasz niejednoznaczność niektórych twoich postaw i zachowań?

Słuchając kolejny raz Ewangelii, spróbuj usłyszeć głos Jezusa, który opowiada o grzechach, wychodzących z wnętrza człowieka. Zobacz, co teraz jest w twoim sercu. Co chciałbyś, by uległo zmianie? Z czego chciałbyś się oczyścić? Na zakończenie poproś Jezusa, by oczyszczał i kształtował w twoim wnętrzu dobre postawy. Módl się: “Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego”.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *