Monthly Archives: luty 2021

Ewangelia na 1 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2021 wg św. Łukasza 6, 36-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią … Read More

Ewangelia na 28 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2021 wg św. Marka 9,2-10 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy … Read More

Ewangelia na 27 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2021 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ … Read More

Ewangelia na 26 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2021 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się … Read More

Ewangelia na 25 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2021 wg św. Mateusza 7, 7-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? … Read More

Ewangelia na 24 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2021 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa … Read More

Ewangelia na 23 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2021 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: … Read More

Ewangelia na 22 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2021 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” … Read More

Ewangelia na 21 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2021 wg św. Marka 1, 12-15 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. … Read More

Ewangelia na 20 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.02.2021 wg św. Łukasza 5, 27-32 z komentarzem: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy … Read More