Ewangelia na 23 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2021 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Komentarz do Ewangelii na 23 lutego:

Nie od ilości i piękna wypowiadanych słów zależy owocność naszej modlitwy. Ojciec wie, czego nam potrzeba, i chce, abyśmy i my to zobaczyli. Bliskość i zażyłość z Bogiem na modlitwie prowadzi do otwarcia człowieka na plan, jaki Bóg ma wobec nas.

Święty Ignacy proponuje modlitwę, która polega na kontemplacji znaczenia każdego słowa Modlitwy Pańskiej lub innej znanej modlitwy. Wypowiadaj w skupieniu kolejne słowa i zatrzymuj się jakiś czas z każdym z nich, aż dostrzeżesz różne znaczenia, porównania, smak, radość lub pokój. A gdy w jednym lub dwóch słowach odnajdziesz coś do przemyślenia, nie staraj się iść dalej. Zostań dłużej z tym, co się znalazło.

Wypowiedz słowo Ojcze i zostań z nim. Rozważaj, pytaj, smakuj. Pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6). Jezus z ufnością mówił tak do Ojca i chce, abyś i ty tak się modlił: Abba, Ojcze, Tatusiu… Ty wiesz, czego mi potrzeba. Na koniec odmów Ojcze nasz w sposób zwyczajny, a jutro lub kiedy zechcesz powrócić do modlitwy, możesz rozpocząć kontemplację od następnego słowa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *