Ewangelia na 17 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2021 wg św. Mateusza 6, 1-6.16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Komentarz do Ewangelii na 17 lutego:

Pobożność pomaga głębiej przeżywać wiarę i tworzyć więź z Jezusem. Jest czymś dobrym, ale tylko wtedy, jeśli jest w niej duch, a nie jedynie litera prawa. Popatrz na swoje uczynki. Które z nich robisz na pokaz? Powierz je Panu, aby to wszystko przyjął i przemienił.

W naszym życiu chcemy pokazać się innym z dobrej strony. Przenosimy ten mechanizm na relację z Jezusem. Tymczasem Boża logika jest inna. Pan jest w ukryciu i chce, by jałmużna, post czy modlitwa dokonywały się w ukryciu. Dzięki temu możesz wreszcie bezinteresownie uczynić coś dla Boga, który jest ukryty, ale widzi i obdarowuje. Do jakiej postawy dzisiaj zaprasza cię Bóg? Gdzie chce, abyś Go szukał i odnalazł?

Jeśli chcesz wejść z kimś w głęboką relację i poznać, jaką jest osobą, potrzebujesz przebywać z nim w odosobnieniu. Mówiąc o izdebce, Jezus zaprasza do zażyłej bliskości ze sobą. On chce, byś przeżywał wszystko, co leży ci na sercu, razem z Nim. Wejdź do izdebki swojego serca, zamknij drzwi i chciej wejść w głęboką i osobistą rozmowę z Jezusem. Panie Jezu, który jesteś we mnie i trudzisz się dla mnie z miłości, uwielbiam Cię.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *