Ewangelia na 5 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.12.2020 wg św. Mateusza 9, 35-10, 1.5. 6-8 z komentarzem: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.12.2020 wg św. Łukasza 9, 27-31 z komentarzem: Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie!” Wtedy dotknął ich oczu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2020 wg św. Mateusza 7, 21. 24-27 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.12.2020 wg św. Mateusz 15, 29-37 z komentarzem: Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.12.2020 wg św. Łukasza 10, 21-24 z komentarzem: Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.11.2020 wg św. Mateusza 4, 18-22 z komentarzem: Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.11.2020 wg św. Marka 13, 33-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.11.2020 wg św. Łukasza 21, 34-36 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.11.2020 wg św. Łukasza 21, 29-33 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.11.2020 wg św. Łukasza 21, 20-28 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech […]
Czytaj dalej…