Ewangelia na 30 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.11.2020 wg św. Mateusza 4, 18-22 z komentarzem:

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci.

Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii na 30 listopada:

Usłyszany fragment Ewangelii opisuje powołanie Apostołów. Jezus przychodzi nad Jezioro Galilejskie i widzi dwóch braci, Szymona – późniejszego Piotra – i Andrzeja, jak zarzucają sieci w jezioro. Ich sposób działania głęboko ujął Jezusa. Poznał, że takich ludzi potrzebuje dla swojej misji. Żeby siecią wiary łowili ludzi. Dlatego powołuje ich i czyni „rybakami ludzi”. Odchodząc znad jeziora, spotyka dwóch następnych braci – Jakuba i Jana i ich także powołuje. Jezus łowi Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, a oni złowieni przez Niego, po Jego męce na krzyżu, śmierci, zmartwychwstaniu i wstąpieniu do Nieba, umocnieni Duchem Świętym, sami zaczynają łowić ludzi dla królestwa niebieskiego.

Ciebie także złowił Jezus swoją niepojętą miłością. Wzywa cię, abyś ze swojej wiary zrobił użytek. Czy słyszysz Jego głos? Czy podejmiesz wyzwanie?

Wsłuchaj się w ewangeliczny opis powołania uczniów-rybaków i daj się porwać Bożej miłości. Dziel się wiarą z innymi. Współczesny świat bardzo tego potrzebuje. Słuchaj wezwania Jezusa. Proś dziś o siłę do mężnego wyznawania wiary na wzór świętego Andrzeja. Niech twoja wiara będzie twoim najcenniejszym skarbem, którym podzielisz się z innymi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *