Ewangelia na 31 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.07.2017 wg św. Mateusza 13, 31-35 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2017 wg św. Mateusza 13, 44-52 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.07.2017 wg św. Jana 11, 19-27 z komentarzem: Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.07.2017 wg św. Mateusza 13, 18-23 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.07.2017 wg św. Mateusza 13, 10-17 z komentarzem: Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”  On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.07.2017 wg św. Mateusza 20, 20-28 z komentarzem: Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.07.2017 wg św. Mateusza 12, 38-42 z komentarzem: Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.07.2017 wg św. Mateusza 13, 24-43 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.07.2017 wg św. Jana 20, 1-2. 11-18 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana […]
Czytaj dalej…