Ewangelia na 28 lipca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.07.2017 wg św. Mateusza 13, 18-23 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Komentarz do Ewangelii 28 lipca:

Jezus często mówił przypowieści o królestwie Bożym. Dla wielu uczniów metafory i alegorie były wymówką, by nie rozumieć ich treści. ”Słuchacie, a nie zrozumiecie, patrzycie, a nie widzicie”… Litując się nad nimi wtedy, a dziś nad tobą, Jezus tłumaczy słowo po słowie. Mówi o tym, co ludzie robią z Jego Ewangelią. Słuchając Jezusa, odpowiedz sobie w sercu, co ty robisz z Jego słowami w swoim życiu? Jak przygotowujesz siebie na przyjęcie i zrozumienie Słowa?

Bóg mówiąc do człowieka, nigdy nie wypowiada niepotrzebnych słów. Słowo Boże jest łaską, błogosławieństwem. W jaki sposób błogosławieństwo słowa Bożego oświeca różne dziedziny twojego życia?

Pomyśl, jak często szlachetne porywy twego serca wypalają się, gdy trzeba trochę pocierpieć. Gdy znajomi wyśmiewają twą wiarę. Gdy uczciwość i wierność Jezusowi kosztuje cię przyjaźń, pracę, stanowisko. Zastanów się przez chwilę, jakie ciernie i chwasty zarastają żyzne pole twej duszy? Proś Pana o oczyszczenie. Jezus dziś mówi do ciebie: słuchaj i zechciej zrozumieć. Moje słowa w tobie staną się ciałem. Bądź glebą czystą i żyzną. Proś o owoc, o jak największy plon.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *