Warunki dobrej spowiedzi

Warunki dobrej spowiedzi. Pięć (5) warunków dobrej spowiedzi, wraz szczegółowym  opisem każdego punktu, które należy wypełnić, aby odbyć dobrą spowiedź i właściwy sakrament pojednania:

Oto warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek Sumienia

Przeglądnij stan swojej duszy. Co w życiu twoim było dobre, a co złe. W sprawach ważnych (grzechy ciężkie) przypomnij sobie także liczbę oraz okoliczności, które mogły zło powiększyć albo zmniejszyć. Zbadaj siebie, czy po ostatniej spowiedzi nastąpiła w twoim życiu poprawa. W tym celu wezwij pomocy Ducha Świętego.

2. Żal za grzechy

W rachunku sumienia poznałeś twój grzech. Teraz ma nastąpić twoje nawrócenie, tzn. zerwanie z grzechem i nawiązanie przyjaźni z Bogiem. To wewnętrzne nawrócenie nazywa się żalem za grzechy. Z nim związane jest mocne postanowienie poprawy. Jest to najważniejszy warunek godnego przyjęcia sakramentu pokuty.

3. Mocne postanowienie poprawy

Ucisz się na chwilę… Pomyśl o dobrodziejstwach, jakich doznałeś od Boga w swoim codziennym życiu, a szczególnie przez śmierć krzyżową Pana Jezusa. Okazałeś się niewdzięczny przez swoje grzechy. Przeproś Pana Boga za nie i przyrzeknij Mu poprawę.

4. Szczera spowiedź

Wylicz twoje grzechy, a przy ciężkich podaj liczbę i okoliczności. Na zakończenie mów:Za wszystkie grzechy żałuję. Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj nadaną pokutę. Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę.

5. Zadośćuczynienie

Piąty warunek sakramentu pokuty polega na tym, abyś odprawił pokutę przyjętą na spowiedzi świętej, naprawił krzywdy wyrządzone bliźnim. Wyrównaj zło dobrem: odwołaj oszczerstwo, oddaj rzecz przywłaszczoną, jeśli nie byłeś na Mszy świętej w niedzielę lub święto, przyjdź na nią w tygodniu. Jeśli pokuta nałożona przez kapłana wydaje ci się zbyt mała, wykonaj coś od siebie jako zadośćuczynienie.

 

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *