Biblia Tysiąclecia PDF – Pismo Święte online

Biblia Tysiąclecia PDF online. Jak mawiał św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”.

My jako wierzący chrześcijanie uważamy, że Pismo Święte czyli Biblia, jest natchnionym przez Ducha Świętego i nieomylnym Słowem Bożym, oraz że stanowi ono jedyną i najważniejszą w życiu człowieka normę wiary i życia. 

Pod następującym linkiem można przejść do Biblii Tysiąclecia PDF online: biblia.deon.pl

Mowa o Piśmie Świętym znajduje się w pierwszym członie naszego wyznania wiary, które pojawia się na tych łamach w każdym numerze.

Chciejmy więc skomentować ten artykuł naszej wiary. Zwrócimy uwagę na istotę Pisma, jego natchnienie, nieomylność i wystarczalność jako źródła poznania Boga i Jego woli.

Pismo Święte składa świadectwo o Chrystusie, który jest najdoskonalszym – ponad objawienie w przyrodzie oraz w dziejach – najwyższym i ostatecznym objawieniem Boga i Jego woli.

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *