Pismo Święte PDF – Biblia Tysiąclecia

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

Kliknij w link poniżej aby przejść do Biblii tysiąclecia PDF

Pismo Święte PDF: http://biblia.deon.pl/

Mowa o Piśmie Świętym znajduje się w pierwszym członie naszego wyznania wiary, które pojawia się na tych łamach w każdym numerze. Chciejmy więc skomentować ten artykuł naszej wiary. Zwrócimy uwagę na istotę Pisma, jego natchnienie, nieomylność i wystarczalność jako źródła poznania Boga i Jego woli.

Pismo Święte składa świadectwo o Chrystusie, który jest najdoskonalszym – ponad objawienie w przyrodzie oraz w dziejach – najwyższym i ostatecznym objawieniem Boga i Jego woli.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Designed by Trucks - For SUV, Online Coupons and Modern Warfare 3
Downloaded from Free Templates