Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Grzech przeciwko Duchowi jest na ogół rozumiany jako ten, który nie będzie odpuszczony. Jednakże jest kilka rodzajów grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, z których tylko jeden jest niewybaczalny.

Przypatrzmy się na to, co  wobec tego mówi Pismo Święte.

Grzech bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu:

Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone (Mt 12, 31-32).

Tymi słowami Jezus pokazuje stanowczość Stwórcy wobec tych, którzy w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie, wolą oraz sercem odrzucają Boga. Grzech ten nazywany jest też potocznie grzechem faryzeuszy, bowiem św. Łukasz wspomina:

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów (Łk 12, 1).

W praktyce grzech ten można określić, jako przypisywanie sobie władzy większej od tej jaką ma Pan Bóg. Stawiania siebie, swojego ciała, ludzkich możliwości, ludzkiego potencjału, ludzkich zdolności, ludzkich technik i praktyk za lepsze, “wyższe” czy wartościowsze od tych, które pochodzą od Boga. Może być on popełniony przez tych,  którzy nauczają, że droga do Boga wiedzie nie tylko przez Jezusa, ale również przez innych pośredników. Nauczanie takie jest odwodzeniem ludzi od Jezusa, jako jedynego pośrednika, orędownika, powiernika i pomocnika. Wiele różnorodnych technik i praktyk dalekowschodnich, magicznych, okultystycznych czy spirytystycznych wiedzie w kierunku popełnienia właśnie tego grzechu.

Pozostałe grzechy przeciwko Duchowi Świętemu:

– sprzeciwu wobec Ducha Świętego: Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak i ojcowie wasi, tak i wy (Dz 7, 51);
– okłamywania Ducha Świętego: Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? (Dz 5, 3);
– zasmucania Ducha Świętego: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością (Ef 4, 30-32)
– gaszenia Ducha Świętego: Ducha nie gaście (1Tes 5, 19)

nie są bluźnierstwami, jednak Pismo Święte o nich wspomina i przestrzega przed nimi.

O grzechu bluźnierstwa kilkukrotnie ostrzega Ewangelia (Mt 12, 32; Mk 3, 29; Łk. 12, 10). Co oznacza, że grzechy te są niewybaczalne? Oznacza to, iż przebaczenie jest bardzo trudnym, bo rzadko się zdarza aby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Fakt, iż nie ma przebaczenia za te grzechy, jest wypowiadany w sposób względny: można powiedzieć np. nie ma lekarstwa na tę chorobę. Nie oznacza to, iż żadnym sposobem wyleczenie nie może nastąpić, lecz oznacza, że w zwyczajnym biegu rzeczy wyleczenie nie nastąpi.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *