Ewangelia na 9 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.09.2021 wg św. Łukasza 6, 27-38 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Komentarz do Ewangelii na 9 września

To, co usłyszałeś w Ewangelii, może brzmieć radykalnie. Mowa tu o miłości, a jej miarą jest to, aby nie chcieć nic w zamian za dar złożony z samego siebie. Jakie są twoje pierwsze odczucia po usłyszeniu tych słów Jezusa? Coś cię w nich zatrzymało, poruszyło, pociągnęło lub zaniepokoiło?

Możesz zatrzymać się na wymaganiach, jakie stawia Jezus, i potraktować je zwyczajnie jako zadanie. Jednak w centrum stoi tu Bóg, nie twoje wysiłki. Bóg, który jako pierwszy jest dobry dla wszystkich. Często pokutuje w nas obraz Boga, który karze za zło, a za dobro nagradza. Jezus mówi dziś o Ojcu inaczej. On sam stał się obrazem Boga, który z równą hojnością ofiaruje się dobrym i złym.

Jezus zaczyna swoją naukę od spraw materialnych, kończy ją jednak zaproszeniem do przebaczania i rezygnacji z osądzania innych. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, słuchaj bardziej sercem niż rozumem. Wyobraź sobie, że naukę tę słyszysz po raz pierwszy w życiu. Jezu, Ty w najpełniejszy sposób objawiasz Ojca i Jego miłość. Ty znasz moją biedę i wiesz, jak trudno mi kochać. Ty wszystko wiesz. Przyjmij mnie, proszę, i prowadź dalej ku pełni życia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *