Ewangelia na 9 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.01.2023 wg św. Marka 1,14-20 z komentarzem:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii na 9 stycznia

Jezus przychodzi, żeby spotkać cię w codziennym życiu, w twojej pracy. Tam cię powołuje, zaprasza do bycia z Nim, do budowania królestwa. To zaproszenie bazuje zawsze na tym, kim jesteś. Powołując Piotra i Andrzeja – rybaków – Jezus mówi: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. Kim są ludzie, których rybakiem ty mógłbyś się stać?

Zaproszenie Jezusa wpisuje się w najgłębsze pragnienia serca. Dlatego realizuje się w różny sposób u różnych ludzi. Choć opiera się na tym, kim jesteś, to jednak zawsze jesteś wezwany do przekroczenia siebie i do ruszenia w drogę. Jaki jest twój osobisty kierunek tej drogi?

Żeby pójść za Jezusem, odpowiedzieć na Jego wezwanie, trzeba czasem zostawić to, co do tej pory stanowiło o tym, kim jesteś lub co dawało ci zabezpieczenie. Nie zawsze trzeba faktycznie opuścić dom, pracę i całkowicie zmienić sposób życia. Zawsze jednak trzeba się od tego uwolnić. Gdy zaprasza Jezus – nic nie może cię zatrzymać. W jakim obszarze twojego życia najbardziej potrzebujesz teraz wolności? Na koniec tej modlitwy spróbuj szczerze i własnymi słowami odpowiedzieć Jezusowi na Jego wezwanie do pójścia za nim. Porozmawiaj z Nim jak przyjaciel z przyjacielem.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *