Ewangelia na 9 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.01.2018 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem:

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.

Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii 9 stycznia:

Ludzie słuchający Jezusa byli zdumieni. Uczył bowiem jak ten, który ma moc i władzę. Nie nauczał jak uczony w słowie, lecz jak Słowo wcielone, posłane przez Ojca. Już w samym nauczaniu Jezusa można było wyczuć ten autorytet, który zresztą wielu gorszył. Jednak sytuacja z dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że nauczanie Jezusa nie było, jak u nas, oddzielone od praktyki. Nie była to neutralna wiedza czy nauka, ale zbawcza mądrość – mądrość miłości, Słowo, w którym został stworzony świat.

Człowiek opętany słuchający tego Słowa doznaje uzdrowienia i uwolnienia. Głoszenie królestwa jest orędziem wyzwolenia spod wpływu grzechu i złego ducha. Często ten wpływ nie jest wprost opętaniem, ale zniewoleniem pożądaniem posiadania czy pychą, które równie gwałtownie i z równie głośnym krzykiem opuszcza nas, zanim się od niego wyzwolimy. Grzech i zniewolenie pytają Jezusa: „co mamy z Tobą wspólnego, przyszedłeś nas zgubić?”. I mają rację, gdyż Jezus stanowczo nakazuje „Milcz i wyjdź z niego!”.

Widząc wyzwolenie opętanego, ludzi znów ogarnia zdumienie. Widzą bowiem prawdziwą nowość: naukę, która jest Mocą zbawczą i zbawienie, które jest wcielonym Słowem i miłością. To zdziwienie wyrywa z utartych schematów dotyczących Boga i Jego działania. Zastanów się, czy nadal jesteś w stanie zdumieć się działaniem Boga w twoim życiu. Porozmawiaj z Jezusem o tych miejscach w tobie, które potrzebują wyzwolenia. Daj się zadziwić działaniem Słowa zbawczego w tobie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *