Ewangelia na 9 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.08.2019 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!»

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam!» Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Komentarz do Ewangelii na 9 sierpnia:

Od początku wiadomo, że jedne panny mają zapas oliwy, a inne go nie zabrały. Zaskakuje jednak, że panny nierozsądne początkowo nie podejmują żadnego działania. Siedzą i czekają na Oblubieńca, aż w końcu zasypiają, choć mogłyby w tym czasie kupić brakującą oliwę. Co ty „przesypiasz” w swojej codzienności? Jakie okazje do czynienia dobra w ten sposób przegapiasz?

Panny nierozsądne zaczynają działać dopiero wtedy, kiedy budzi je zapowiedź przyjścia Oblubieńca. Jest już jednak za późno, przespały czas, w którym można było uzupełnić brak oliwy. Nie udaje się im nadrobić swojego zaniedbania tak, żeby zdążyć na powitanie Oblubieńca. Kiedy spóźniasz się z dobrem czy miłością względem drugiego człowieka? Przypomnij sobie te sytuacje. Co z nich wynikło?

Ostatecznie na ucztę weselną wchodzą tylko panny, którym nie zabrakło oliwy. Miały jej zapas, mogły posłużyć światłem swoich lamp Oblubieńcowi. Panny nierozsądne same pozbawiły się tej możliwości i dlatego zamknięto przed nimi drzwi. Jezus w swojej przypowieści ostrzega, aby być czujnym, aktywnie czekać na Jego przyjście, służąc innym swoją miłością. Wysłuchaj ponownie tekstu Ewangelii i poproś Jezusa, aby codziennie uzdalniał cię do czynienia dobra i do miłości. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co udało ci się odkryć podczas dzisiejszej modlitwy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *