Ewangelia na 9 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.10.2020 wg św. Łukasza 11, 15-26 z komentarzem:

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie?

Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: «Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem». Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni”.

Komentarz do Ewangelii na 7 października:

Działania Boga nie można zamknąć w definicje czy schematy. Nieraz łatwo wpaść w pułapkę, gdy jesteśmy przyzwyczajeni, że Bóg zawsze działał w dany sposób i zamykamy się na coś nowego. Jednak On jest znacznie bardziej kreatywny niż często nam się często wydaje.

To w ludziach pojawia się schematyzm, sztywność i brak świeżego spojrzenia… Właśnie dlatego Jezus nieustannie stara się przemieniać nasze myślenie, tłumaczyć, przekonywać. Nie chodzi o wypełnianie norm, wpisywanie się w schemat, ale o działanie i patrzenie na jego owoce. “Wejdź w swoje doświadczenia” ostatniego czasu i poszukaj momentów pokoju; sytuacji, które przyniosły coś dobrego w twoim życiu. Czy dostrzegasz w tym działanie Boga?

Szukanie działania Boga jest istotne, ponieważ nasza dusza nie znosi pustki, musi być czymś zapełniona. Jeśli nie wypełnimy jej Bogiem, to coś innego zajmie Jego miejsce. Może to być coś złego albo zwyczajnie coś, co zabiera naszą cenną energię życiową. Ile miejsca w twojej duszy zajmuje Bóg? W jaki sposób możesz się Nim napełnić? Na koniec pomódl się tymi słowami: Panie, przemieniaj moje myślenie i stwórz we mnie przestrzeń, która będzie wypełniała się Tobą.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *