Ewangelia na 9 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.03.2017 wg św. Mateusza 7, 7-12 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Komentarz do Ewangelii 9 marca:

Pan chce u swoich uczniów zobaczyć pewne postawy: prośby, poszukiwania, dobijania się do zamkniętych drzwi. Zdaje się zagłębiać tutaj w pewne zasady rzeczywistości. Jeżeli o coś prosimy, wyciągamy otwartą dłoń. W ten sposób wyrażamy naszą gotowość do przyjęcia daru. Szukając wytrwale, np. dobra, zaczniemy dostrzegać wokół nas coraz więcej śladów jego obecności. Jak wyglądają te postawy w twoim życiu? Na czym się skupiasz, o co prosisz, czego szukasz, jakie drzwi pragniesz, by ci otworzono?

Przykładem tej nauki jesteśmy my. Ziemski ojciec poproszony przez syna o coś, co ma go nakarmić, dać życie, naturalnie mu tego udzieli. Syn prosi i otrzyma. A gdy zwróci się do Ojca w niebie? Co wtedy? Jezus jako Syn Boży objawił nam Ojca. Przypomnij sobie, co Chrystus, swoimi czynami i życiem, powiedział o Ojcu w niebie?

Jezus podaje interesujący wniosek. Wszystko, co chcecie, aby wam czyniono, wy czyńcie innym. Innymi słowy, jeśli chcecie otrzymać, dawajcie bezinteresownie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Co z twoją hojnością? Dajesz czy tylko oczekujesz tego od innych?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *