Ewangelia na 9 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.11.2022 wg św. Jama 2, 13-22 z komentarzem:

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”

Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”.

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Komentarz do Ewangelii na 9 listopada

Sprzedaż wołów, owiec czy wymiana pieniędzy ściśle wiązały się ze sprawowaniem kultu, bo potrzebne były zwierzęta ofiarne i monety bez wizerunku władcy. Jednak te praktyczne ułatwienia z czasem mogły się stać celem samym w sobie – „biznesem”, a nie środkiem do oddawania czci Bogu. To co zewnętrzne, co miało być pomocą, przesłoniło to, co jest najważniejsze – samego Boga.

Również i dziś można zagubić się w zewnętrznych przejawach kultu. Zaczyna się od praktycznych ułatwień, a można zgubić cel i sens tych praktyk, a w końcu rozminąć się z tym co najważniejsze. To Bóg ma być w centrum i nic, nawet przedmioty kultu, nie mogą Go zasłonić. Zastanów się, na czym koncentrujesz swoją uwagę przebywając w świątyni.

Żydzi nie rozumieją intencji Jezusa. Domagają się znaku, który by potwierdził Jego władzę, umotywował Jego działanie. Nie chcą dostrzec, że On sam jest znakiem. Natomiast Jezus broni szacunku dla świątyni jako domu Ojca, przypominając jednocześnie, że nie mury są święte, ale On sam jest najdoskonalszą świątynią Boga. Zwróć się do Boga z prośbą, aby w miejscach szczególnie Mu poświęconych dostrzegać Jego obecność i pragnąć bliskiego spotkania z Nim w Eucharystii.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *