Ewangelia na 9 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.07.2023 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem:

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie”.

Komentarz do Ewangelii na 9 lipca:

Do prostaczków, w których Bóg upodobał sobie, należała św. Katarzyna ze Sieny. Jest ona patronką dnia dzisiejszego. Katarzyna pochodziła z wielodzietnej rodziny i późno nauczyła się czytać i pisać. To ona domagała się od kolejnych papieży powrotu z Awinionu do Rzymu. Bóg sam obdarzył ją swoją mądrością i dla wielu osób stała się duchową mistrzynią i przewodniczką. Św. Katarzyna traktowała swoje serce jak celę zakonną, aby tam nieustannie i bez przeszkód spotykać się z Jezusem.

Prostaczek ma świadomość siebie i swoich słabości, ale nie jest skupiony na sobie. Utrudzony życiem przychodzi do Jezusa i oddaje Mu swoje ciężary. Zgadza się na Jego zasady i Jemu ufnie powierza swoje życie. Prosi, aby Jezus był jego Panem.

Tak jak św. Katarzyna zamknij się teraz w celi swojego serca i wysłuchaj ponownie tekstu Ewangelii. Pamiętaj, że Bóg ma upodobanie w prostocie. Pomyśl, czy pociąga cię bycie prostaczkiem? Czy oddałeś już ster swojego życia Jezusowi? Jeśli nie, to proś, aby kiedyś stało się to możliwe. Prawdziwa prostota pozwala zobaczyć tajemnice Boga objawione w pokorze i cichości Serca Jezusa. Kto uznaje Jego prawo do stanowienia o sobie, ten znajduje pokój serca.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *