Ewangelia na 9 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.07.2022 wg św. Mateusza 10, 24-33 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Komentarz do Ewangelii na 9 lipca

Jezus uczy nas życiowej mądrości. Poznawanie Jezusa to zgłębianie Jego Słowa, odczytywanie Jego znaków, patrzenie na siebie Jego oczami. Ta nauka nigdy się nie kończy. Jezus jest nie tylko nauczycielem, lecz także naszym Ojcem i Panem. Warto pójść za Jezusem, który zwyciężył zło i na którym można polegać. Czy czujesz się Jego uczniem?

Jezus wielokrotnie powtarza słowa: „nie bójcie się”. Jedynym źródłem takiej postawy jest On sam i wiara w Niego. Uczeń sam z siebie jest słaby, narażony na wiele niepowodzeń i potknięć. Jezus jest obecny w każdej twojej słabości. Kiedy jej doświadczasz, jest to okazja, aby otworzyć się na moc Bożą. Czy w swojej trudnej codzienności, w słabości szukasz Boga?

Zło, które realnie istnieje w dzisiejszym świecie, atakuje człowieka na każdym poziomie egzystencji. Świadomość takich ataków nie powinna nas jednak załamywać. To odwieczna walka dobra ze złem. Jezus przypomina nam, że nasze dobro jest dla niego najważniejsze. Zanurzeni w Jego Miłości nie zginiemy. Czy ufasz bezgranicznie Bogu? Poproś Jezusa o odwagę, aby w każdej swojej słabości otwierać się na Jego moc i ufać Jego Słowu.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *