Ewangelia na 9 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.07.2021 wg św. Mateusza 10, 16-23 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki.

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”.

Komentarz do Ewangelii na 9 lipca:

Jezus przygotowuje swoich uczniów do pracy apostolskiej. Rysuje przed nimi realistyczny obraz świata, z jakim będą musieli się zmierzyć. Wskazówki, które im daje, nie są sposobem na ominięcie problemów. Jezus nie obiecuje łatwego życia, lecz zderzenie z przeciwnościami. Jak przeżywasz codzienne wezwania Boga?

Jezus uświadamia apostołom, że zgoda na rzeczywistość połączona z czynieniem dobra i wiarą w Bożą opiekę jest kluczem do ich apostolskiej działalności. Życie w Bogu nie oznacza wygody i braku trudności. Obok szczęścia i radości istnieje także ból i rozgoryczenie. Życie Jezusa jest tego najlepszym przykładem. Bóg chce być twoim towarzyszem także w chwilach niedoli. Czy jesteś na to otwarty?

Dzieje apostołów pokazały prawdziwość słów Jezusa. Wielu z nich zmagało się z odrzuceniem, większość poniosła męczeńską śmierć. Jak to się stało, że dokonali tak wspaniałych czynów i mieli w sobie tyle odwagi? Miej nadzieję w Bogu, nawet kiedy wydaje się, że otacza cię stado wilków. W czasie gdy przychodzą trudne doświadczenia, gdy czujesz lęk, przerażenie. Aż do końca trwaj przy Bogu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *