Ewangelia na 9 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.04.2020 wg św. Jana 13, 1-15 z komentarzem:

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!” Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”.

Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem», i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Komentarz do Ewangelii na 9 kwietnia:

Gest obmycia stóp wskazuje na służbę. Jezus pokazuje uczniom, że mają Go w tym naśladować. Często łatwiej jest wpaść w wir działania i zapomnieć o sobie, niż przyjąć życzliwą pomoc. Przypomnij sobie sytuacje, w których niełatwo było ci przyjąć pomoc od kogoś bliskiego. Dlaczego było to takie trudne?

Piotr szanuje swojego nauczyciela. Nie chce, aby jego Mistrz umył mu stopy. Najprawdopodobniej czuje się zażenowany i niegodny. Ponadto stawia to Jezusa w dziwnym świetle, przecież od mycia nóg są niewolnicy. Jak ty reagujesz na dar, wobec którego czujesz się niegodny?

Uczniowie pozwolili umyć sobie nogi. Przyjęli służbę Jezusa i dostali wskazówkę, aby robić to samo. Przyjęcie pomocy jest zobowiązaniem do czynienia podobnie. Posłuchaj jeszcze raz tekstu Ewangelii i odpowiedz sobie na pytania: z jakim nastawieniem chcesz odpowiedzieć na oferowaną pomoc? W jaki sposób dzisiaj możesz pomóc komuś bliskiemu? Proś Jezusa, aby uczył cię przyjmować pomoc od innych oraz rozpalał twoje serce do służenia bliźnim.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

1 komentarz do “Ewangelia na 9 kwietnia 2020 z komentarzem

  1. Dla mnie b.duzo znaczy możliwość wykorzystać z tego portalu!..Dostępny komentarz/ mam problem językowy/ Bóg zaplac

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *