Ewangelia na 9 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.04.2019 wg św. Jana 8, 21-30 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».

Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.

Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Komentarz do Ewangelii na 9 kwietnia:

Ograniczoność naszego ludzkiego postrzegania sprawia, że z pełni Bożego Objawienia ludzkimi zmysłami wyławiamy tylko strzępy. Nieraz wydaje nam się może, że dużo już rozumiemy. Tymczasem skupiamy się na fragmentach, a ginie nam całość Dobrej Nowiny. Co według ciebie znajduje się w sercu Ewangelii?

“Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja jestem…”. Jezus przywołuje zaślepionym duchowo ludziom odpowiedź, którą Bóg dał kiedyś Mojżeszowi, jak mówi Księga Wyjścia. Jezus chce im uzmysłowić, że jest Tym, w którego przecież wierzą i na którego się powołują: Bogiem Izraela. Grzech zablokował ich umysły i serca nawet na to, co było im najbliższe.

Bóg pochylając się nad ludzką zatwardziałością, nie przekonuje argumentami rozumowymi. Raczej przypomina proroctwa, odwołuje się do ważnych wspomnień, uczuć, obrazów. To może dzięki temu wielu się nawróciło. Jakie wspomnienia i obrazy z Ewangelii są dla ciebie najważniejsze? Podziękuj Bogu swoimi słowami za Jego nieustanne i wierne: “Ja jestem”. Poproś Go, by wzbudzał w tobie coraz większą świadomość tego, że On Jest.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *