Ewangelia na 9 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2023 wg św. Mt 9,35-10,1.5a.6-8 z komentarzem:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Komentarz do Ewangelii na 9 grudnia:

Jezus zajmuje się „wszystkimi” – dotarł do wszystkich wiosek, leczył wszystkie słabości. Nie pomija żadnego, nawet pozornie nieistotnego miejsca czy problemu. Co wydarzyło się albo dopiero będzie się działo dzisiaj w twoim życiu? W jaki sposób chciałbyś powierzyć dzisiejsze spotkania, ludzi czy sytuacje Bożej uwadze i trosce?

Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Bóg stawia nas sobie nawzajem na drodze, byśmy mogli zarówno dawać, jak i przyjmować. Przypomnij sobie, kto w ciągu tego tygodnia był wobec ciebie „robotnikiem Pana”. Kto mówił ci o Dobrej Nowinie, pomagał w obowiązkach, rozmawiał o tym, co dla ciebie ważne, śmiał się lub płakał razem z tobą?

Jesteś posłany do owiec, które poginęły. To nie do ciebie należy wybór tego, komu należy się pomoc. Zastanów się, w jaki sposób możesz – tak jak Jezus – uważnie i bezinteresownie znajdować wokół siebie ludzi, którzy cię potrzebują. Poproś Ducha Świętego o umiejętność dawania i przyjmowania dobra, do którego stworzył cię Bóg.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *