Ewangelia na 9 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.06.2017 wg św. Marka 12, 35-37 z komentarzem:

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida?

mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”.

Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Komentarz do Ewangelii 9 czerwca:

Z rodowodów przedstawionych na początku ewangelii Mateusza i Łukasza wynika, że Jezus pochodzi, z rodu króla Dawida. Urodził się w Betlejem, mieście urodzenia Dawida. Bóg realizuje obietnicę daną temu wielkiemu królowi Izraela, że Mesjasz będzie jego potomkiem.

Jezus pokazuje jednak, że Jego misja, jako Mesjasza, jest o wiele większa i dotyczy spraw ważniejszych, niż polityczne zwycięstwo władcy na wzór króla Dawida. A jakie jest twoje wyobrażenie królowania? Jakiego zachowania oczekujesz od Jezusa?

Jezus jest Panem świata i nie można próbować Go włączyć w doraźne rozgrywki polityczne. Jest Panem i Zbawicielem wszystkich ludzi, nie tylko Izraela. Jego zwycięstwo nad wrogami, o którym wspomina psalm, to zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Jezus pokazuje jak czytać i interpretować Pismo Święte. Poproś go, abyś za każdym razem, kiedy wsłuchujesz się w słowa Pisma Świętego, był otwarty na działanie Ducha Świętego.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *