Ewangelia na 8 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.01.2023 wg św. Mateusz 3, 13-17 z komentarzem:

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.

Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.

A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Komentarz do Ewangelii na 8 stycznia

Jezus przychodzi nad Jordan, by przyjąć chrzest z rąk Jana. Jako Bóg i człowiek zarazem solidaryzuje się z grzesznikami przyjmującymi chrzest. To poruszający obraz Jezusa, Syna Boga, który jest tak blisko ludzi. Czy masz świadomość, że możesz stawać się podobny do Niego?

Obmycie wodą chrzcielną czyni człowieka czystym. Oczyszcza złe emocje, myśli, słowa, krzywdzące działania. Dzięki łasce chrztu możesz powrócić do życia w wewnętrznej harmonii. Jezus daje ci taką szansę, jednocząc się z tobą. Czy współpracujesz z łaską chrztu?

Chrzest otwiera cię na natchnienia Ducha Świętego. Gdy napełniasz się Duchem Świętym, w swoich codziennych małych wyborach możesz być blisko Jezusa. Możesz czerpać z Jego miłości oraz oddawać tę miłość Bogu i drugiemu człowiekowi. Słowami psalmu wyraź wdzięczność Panu: „Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *